TJ – fackförbundet för dig i transportbranschen

Saco-förbundet Trafik och Järnväg heter fackförbundet som ger dig trygghet, närhet, kunskap och information.

Aktuellt

Sekos strejk på Spårtrafikområdet avblåst

Seko, Service- och kommunikationsfacket, och Almega har idag i direkta förhandlingar mellan parterna kommit överens om ett nytt avtal på spårtrafikområdet. Därmed tas Sekos strejkvarsel tillbaka.

Fortfarande föreligger ett varsel om konflikt från Seko på Järnvägsinfrastrukturavtalets område.

För TJs del innebär det att vi räknar med att förhandlingarna med Almega återupptas inom kort.

Viktig information – Segslitna avtalsförhandlingar – Seko varslar om konflikt

Foto: News Øresund – Peter Mulvany

På bägge de avtalsområden där TJ är part (Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur) har förhandlingarna gått i stå. Bägge dessa avtalsområden är s k medarbetaravtal. Kollektivavtalet gäller mellan arbetsgivarorganisationen Almega och fyra respektive fem olika fackförbund. (mer…)