TJ – fackförbundet för dig i transportbranschen

Saco-förbundet Trafik och Järnväg heter fackförbundet som ger dig trygghet, närhet, kunskap och information.

Aktuellt

TJs kongress genomförd

Som du kanske uppmärksammat tidigare genomförde Saco-förbundet Trafik och Järnväg sin kongress under de gångna två dagarna (10-11 april 2018). Kongressen samlade 48 kongressombud, inbjudna hedersledamöter, ledamöter av den sittande förbundsstyrelsen, representanter för valberedningen samt kanslipersonal. Särskilt inbjuden var Anders Berndt, biträdande förbundsdirektör för SRAT. Kongressförhandlingarna leddes av Samer Sada, Transportstyrelsen och Karin Nyberg, Euromaint, i dessas egenskap av mötesordförande respektive vice mötesordförande. (mer…)

PM om tjänstepension privat sektor (ITP-planen)

För dig som vill sätta dig ordentligt in i pensionsvillkoren enligt ITP-planen har vi från TJ-vännen Björn Nyström (tidigare Postnord/Saco-Posten) fått en synnerligen gedigen PM med pensionsinformation. Hans PM innehåller en hel del tips om vad du bör tänka på när det gäller din tjänstepension. (mer…)