TJ – fackförbundet för dig i transportbranschen

Saco-förbundet Trafik och Järnväg heter fackförbundet som ger dig trygghet, närhet, kunskap och information.

Aktuellt

PM om tjänstepension privat sektor (ITP-planen)

För dig som vill sätta dig ordentligt in i pensionsvillkoren enligt ITP-planen har vi från TJ-vännen Björn Nyström (tidigare Postnord/Saco-Posten) fått en synnerligen gedigen PM med pensionsinformation. Hans PM innehåller en hel del tips om vad du bör tänka på när det gäller din tjänstepension. (mer…)

Snart dags för lönesamtal på spårtrafik- och järnvägsinfrastrukturavtalsområdena

På bägge avtasområdena ska nya löner gälla fr o m den 1 maj 2018 om inte de lokala parterna enas om annat. Det betyder att du med största säkerhet kommer att kallas till lönesamtal med din lönesättande chef inom kort. (mer…)