TJ – fackförbundet för dig i transportbranschen

Saco-förbundet Trafik och Järnväg heter fackförbundet som ger dig trygghet, närhet, kunskap och information.

Aktuellt

Viktig information rörande a-kassa vid egen uppsägning

Ibland kommer anställda överens med arbetsgivaren om att man säger upp sig från sin anställning i kombination med att man får ett avgångsvederlag från arbetsgivaren. Tidigare har A-kassorna likställt detta med att uppsägningen skett på arbetsgivarens initiativ, vilket lett till en kort karenstid vad  gäller rätten till ersättning från A-kassan. (mer…)

Från årsskiftet blir du som är TJ-medlem också medlem i SRAT

Efter flera års utredande från förbundsstyrelsens och kansliets sida beslutade TJs kongress i april i år att TJ ska gå in som medlemsförening med egen ekonomi i SRAT. SRAT är likt TJ hittills, ett av Sacos förbund. Genom detta beslut blir du som TJ-medlem också medlem i SRAT och fortsätter alltså att tillhöra Saco-familjen. För dig som medlem i TJ innebär beslutet inte annat än att du fortsätter betala din medlemsavgift till TJ, men får tillgång till alla de resurser som SRAT förfogar över. Du kommer också ta kunna ta del av betydligt fler medlemsförmåner än vad TJ kunnat erbjuda. Det viktigaste av allt är att du får en oförändrad medlemsavgift men så att säga ”får mer för pengarna”. (mer…)