TJ – föreningen för dig i transportbranschen

Trafik och Järnväg - TJ heter organisationen som ger dig trygghet, närhet, kunskap och information. Vi är en del av fackförbundet SRAT.

Aktuellt

Ursäkta röran – vi bygger om

Skämtsam rubrik på seriöst ämne men nu har TJs övergång till SRAT genomförts och det innebär nya kontaktvägar för att nå oss. Du kan under en kortare period uppleva vissa övergångsbesvär i samband med detta.

TJs gamla växelnummer har upphört att fungera och du når oss nu genom SRATs växelnummer som är 08-442 44 60. Du når oss också under en tid framöver på e-postadressen kansli@tj.nu.

Från och med vecka 2 är kansliet fullt bemannat och efterhand kommer mer information att komma upp på denna och på SRATs hemsida. Du når Stefan, Katarina och Fredrik på de kontaktuppgifter du hittar under fliken kontakt.

Under den kommande tiden kommer införande av nya fasta telefonnummer samt nya e-postadresser att skickas ut i ett TJ-aktuellt till alla medlemmar.

Väl mött till 2019 och medlemskapet i SRAT

Fredrik Damm
Ombudsman

Har du fått brev från Folksam?

Medlemsförsäkring i Folksam – Har du fått brev?

Strax före julhelgerna fick ett stort antal medlemmar i Trafik & Järnväg brev från Folksam i vilket meddelades att mottagaren inte längre var medlem i SRAT och att gruppförsäkringarna avslutades. Detta var fel, och efter att TJs kansli kontaktat Folksam lovade man att felet skulle rättas till samt konstaterades att ansvaret för felet i sin helhet berodde på Folksam.

Information om detta skulle skickas ut av Folksam efter nyår, men ännu har detta inte skett utan fler brev med felaktig information har istället skickats ut.

Vi vill härmed meddela att era försäkringar inte upphört att gälla samt att ni inte upphört att vara medlemmar i vare sig Trafik & Järnväg eller SRAT.

Vi har gjort en sammanställning av frågor och svar angående det som hänt i denna fråga, läs mer under länken nedan. Självklart kan du också ringa oss om du har kvarstående frågor eller behöver ytterligare hjälp.

Vår ambition är alltid att göra vårt allra bästa för dig som medlem. I den här situationen kan vi just nu inte göra mycket mer än att erbjuda våra uppriktiga ursäkter och beklaga att du drabbats av detta.

Frågor & Svar >>

Fredrik Damm
Ombudsman