Rekryteringsmaterial

Här hittar du lite material för medlemsrekrytering.

Vet du om att du behöver flera broschyrer så kan du kontakt kansliet så skriver vi ut broschyrerna på ett blankare papper. Meddela vilken av nedanstående broschyrer du vill ha utskriven och vart dem ska skickas.

Checklista som är bra att titta i när någon medlem vill ha inträde, utträde eller bli pensionär etc.

Broschyr om Lönesamtal

Medlemsrekryteringbroschyr

Medlemsrekryteringbroschyr – för medlemmar under 35 år (100 kr/månaden)

Medlemsrekryteringbroschyr– för ändring av kontaktperson
I denna broschyr kan du ändra kontaktperson på sista sidan, för att få en personligare broschyr.

Medlemsrekryteringbroschyr – Inkomstförsäkring

Medlemsrekryteringbroschyr – Lägsta avgift
I denna broschyr har vi påtalat om vår låga medlemsavgift och vad man får för den.

Medlemsrekryteringbroschyr – Chef
I denna broschyr skriver vi om vad TJ kan erbjuda chefer som blir medlemmar.

Medlemsrekryteringsbroschyrer
Vem förhandlar för dig vid utbrändhet
Vem förhandlar för dig vid fel lön
Vem förhandlar för dig vid uppsägning

Förtroendevaldrekryteringsbroschyr
I denna broschyr skriver vi mer om arbetet som förtroendevald.

En samtalsguide vid medlemsrekrytering, lite information om vad man kan säga vid medlemsrekrytering.

Brevmall som kan skickas ut till nyanställda på företaget

Affisch för att rekrytera medlemmar under 35 år.

TJ-affisch, ett dokument som kan sättas upp på anslagstavlan eller annan informationsplats.

TJ-presentation 2018, du kan välj de bilder du behöver vid presentationen.