Försäkringar

InkomstforsakringInkomstförsäkring

I TJs medlemsavgift ingår en Inkomstförsäkring som kan ge dig upp till 80 % av din lön före skatt i ett halvår (150 dagar) om du blir arbetslös pga arbetsbrist. Försäkringen omfattar medlemmar upp till 65 års ålder och som även är medlem i AEA (vår a-kassa). Läs mer om Inkomstförsäkringen.

Det finns även möjlighet att teckna Tilläggsförsäkring till Inkomstförsäkringen för att få flera ersättningsdagar eller högre inkomsttak. Läs mer om Tilläggsförsäkringen.

Gruppförsäkringar i Folksam

Som ny medlem i TJ ansluts du till en grundförsäkring hos Folksam. De första tre månaderna är premiefria (underförutsättning att du inte meddelar Folksam att du inte vill ha försäkringar och att man betalar den första aviseringen).

Behovet av försäkringar varierar beroende på var du befinner dig i livet. Folksam erbjuder ett skydd för olika händelser och du kan själv plocka ihop ett försäkringsskydd som passar just dig. Folksam erbjuder försäkringar som; Liv, Sjuk, Sjukkapital, Olycksfall, Diagnos, Gravid, Barn m fl.

För mer information eller tecknande av försäkring, ring Folksam telefon 0771-950 950 eller besök deras hemsida www.folksam.se/srat.

Sakförsäkringar i Folksam

TJ samarbetar med Folksam, vilket innebär att du som medlem erbjuds bra Medlemsförsäkringar när det gäller hem, villa och bostadsrättsförsäkring.

Med Medlemsförsäkringar får du bättre villkor än med privata försäkringar och ofta till en lägre kostnad. Med Folksams hemförsäkring får du rabatt på andra försäkringar ur deras sortiment, bland annat för bil, fritidshus och djur.

För information eller tecknande av försäkring, ring Folksam telefon 0771-950 950 eller besök deras hemsida www.folksam.se/srat.

 

Allmänna försäkringar och trygghetslösningar

Genom den allmänna sjukförsäkringen och via kollektivavtal har du ett visst skydd vid arbetsskador, sjukdom och dödsfall och du kan erbjudas trygghetslösningar. Hör med din arbetsgivare eller din fackliga kontaktperson vad som gäller på din arbetsplats. Mer information om arbetsskadeförsäkring kan du hitta på Försäkringskassans hemsida.