Lön

TJhjartalonTJs medlemmar tar ett stort ansvar för sin egna löneutveckling då man i kollektivavtalen har enats om att lönen ska sättas genom individuell lönesättning – det vill säga att du och din chef ska komma överens om din löneutveckling.

Vår årliga löneenkät visar att TJs medlemmar är nöjda med att direkt förhandla sin lön med sina chefer. Grunden för att känna att känna sig till freds med individuell lönesättning är att veta förutsättningarna, ha ett bra utvecklingssamtal samt att vara förbered.

Här nedan kan du bland annat läsa om hur ett lönesamtal fungerar, vad man ska tänka på när det gäller förmåner, inlösen av övertid samt pensionsspar genom löneväxling. Och inte minst, du hittar även Saco Lönesök – en av Sveriges största lönedatabaser. Som medlem i Saco TJ får du inlogg till statistiken genom att kontakta kansliet.

Länkar till:

Hjälpmedel inför lönesamtalet

Guide till genomförande av lönesamtal

Läge att prata om förmåner?

Värdet av din övertid

Löneväxling – ett alternativ till privat pensionssparande