Utträde

För utträde ur TJ skickar du antinget ett brev eller mejl till kansliet (kansli@tj.nu).

Skriv ditt namn, personnummer, adress och gärna orsak till utträde.

Utträde beviljas vid nästkommande månadsskifte eller senare om så önskas.

Adress:

Saco-förbundet Trafik och Järnväg
Box 1419
111 84 Stockholm