Utträde

För utträde ur TJ skickar du antinget ett brev eller mejl till kansliet (kansli@srat.se).

Skriv ditt namn, personnummer, adress och gärna orsak till utträde.

Utträde ur föreningen administreras av SRATs kansli och verkställs vid utgången av den månad som följer på den månad då skriftlig begäran om utträde inkommit eller senare om så önskas.

Adress:

SRAT – TJ
Box 1419
111 84 Stockholm