Skyddsombud

Som skyddsombud spelar du en mycket viktig roll i det lokala arbetsmiljöarbetet. Din uppgift är att företräda dina kolleger i arbetsmiljöfrågor och att se till att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Här kommer vi att lägga upp material som kan vara intressant för dig som är skyddsombud.

Vara_skyddsombud_2017
En skrift som ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och riktar sig till nuvarande och framtida skyddsombud.