Förtroendevalda

Här kan du som förtroendevald/kretsombud hitta dokument, material etc för att lättare kunna ge medlemsservice.

TJs epostsignatur, i detta dokument kan du se hur du ska gå tillväga för att få in en e-postsignatur i din outlook. Trevligt om TJs medlemmar ser att mejlet kommer från TJ.

Checklista Inträden Utträden Pension etc Ett dokument där du snabbt kan få svar på vad man ska tänka på när en medlem vill göra ett in- eller utträden, gå i pension, börja studera eller byta arbetsgivare.