Förtroendevalda

Här kan du som förtroendevald/kretsombud hitta dokument, material etc för att lättare kunna ge medlemsservice.

Checklista Inträden Utträden Pension etc Ett dokument där du snabbt kan få svar på vad man ska tänka på när en medlem vill göra ett in- eller utträden, gå i pension, börja studera eller byta arbetsgivare.