Pension

PensionHär hittar du information om vad du behöver tänka på när du ska gå i pension (ålderspension, avtalspension, delpension).

Du måste själv meddela oss på TJ i god tid före din 65-årsdag (eller när du får avtalspension) om du kommer att fortsätta arbeta, sluta att arbeta men vill vara kvar som pensionärsmedlem eller om du vill gå ur förbundet. Tar du ut delpension eller liknande måste du meddela oss. Om det är så att du efter detta arbetar mindre än 50 % betalar du i så fall halv medlemsavgift.

Du kan enkelt meddela oss om hur du ska göra antingen via tfn 08-442 44 60, e-post: kansli@srat.se eller post: Trafik och Järnväg, Box 1419, 111 84 Stockholm.

Om du arbetar efter 65-årsdagen

Om du arbetar efter 65-årsdagen och vill vara kvar som medlem i TJ medlem betalar du förbundsavgiften 240 kr eller halva förbundsavgiften om du arbetar mindre än 50 %.

Att vara passiv medlem

Avgiften som passiv medlem är 30 kr/månad.

Att vara passiv medlem innebär att du har rätt att delta vid TJ-möten och får fortsätta ta del av de förmåner vi erbjuder som försäkringar hos Folksam, semesterboende, avtal om sakförsäkring m.m.

Försäkringar

Om du har en gruppförsäkring i Folksam och fortsätter att vara passiv medlem efter du gått i pension, kan du också fortsättningsvis ha dina försäkringar i Folksam.

A-kassan

Medlemskapet i a-kassan upphör automatiskt i och med att du fyller 65 år och du ska efter det inte betala någon avgift till AEA.

Pension

Tjänstepensionen betalas normalt ut automatiskt. Det är arbetsgivaren som ska anmäla att du går i pension. När det gäller den allmänna pensionen måste du själv meddela Pensionsmyndigheten om att du ska bli pensionär för att få utbetalning (anmälan ska göras två månader före tänkt pensionsmånad). Pensionsmyndigheten når du via tfn 0771-776 776 eller via deras hemsida: www.pensionsmyndigheten.se.

När det gäller din kollektivavtalade pension/motsvarande är det för statligt anställdas vidkommande Statens Pensionsverk (SPV) som administrerar denna. SPV når du via tfn 020-515 040 eller ww.spv.se

Privatanställda som omfattas av ITP-planen ska som regel kontakta Alecta via tfn 020-782 280 eller www.alecta.se. Om det inte är Alecta som förvaltar din pension måste du höra med din arbetsgivare vilket bolag som är förvaltare.