Utbildning

Facklig grundkurs på webben för TJ-medlemmar

För dig som är intresserad av att lära dig mer om fackliga frågor och kanske t o m kan tänka dig att arbeta fackligt som förtroendevald startar vi nu upp en facklig grundkurs. Grundkursen är framtagen av ett antal Saco-förbund och fungerar vare sig du är verksam inom statlig, kommunal eller privat sektor. Du når den nya utbildningstjänsten via länken http://live.bosbec.se/akademikerutbildning/. Denna länk fungerar inte för tillfället.

Första gången måste du registrera dig med din e-postadress samt ange att du är medlem i Saco-förbundet Trafik och Järnväg. I fortsättningen kan du logga in direkt. Du kan välja att följa något avsnitt i taget och sedan fortsätta vid annat tillfälle.

Utöver denna grundkurs arrangerar TJ fackliga utbildningar i ytterligare tre steg. Vi bjuder in till dessa utbildningar i TJ-aktuellt. Den webbaserade grundkursen utgör förkunskapskrav för dem som anmäler sig till någon av våra övriga funktionärsutbildningar.

Vare sig du vill jobba fackligt eller inte tror vi att alla medlemmar skulle ha nytta av att genomgå den nya grundutbildningen eller i vart fall ”titta in” på densamma och se om det är något för dig. Mycket nöje!