Arbetsmiljö

Arbetsmiljo_parmhog_webArbetsmiljön är viktig för vår hälsa

Begreppet arbetsmiljö kan delas upp i två delar:

  • den fysiska arbetsmiljön där faktorer som ljudnivåer, ljuskällor och arbetsställning ingår.
  • den psykosociala arbetsmiljön där stress, arbetsbelastning och sociala relationer är faktorer som räknas in.

Det glöms ofta bort hur viktig arbetsmiljön är för att vi ska trivas och prestera bra på vårt arbete, och det är lätt att prioritera bort en bra arbetsmiljö när ett företag exempelvis ska spara. Ett flertal studier visar dock att:

  • En dålig arbetsmiljö påverkar oss så pass mycket att risken att bli deprimerad ökar väsentligt.
  • Sjukskrivningarna på grund av stress och andra psykosociala arbetsmiljöfaktorer har ökat med 50 % de senaste fyra åren.
  • Dålig arbetsmiljö (både psykisk och fysik) gör att vi presterar sämre, vilket leder till produktionsbortfall.
  • En långtidssjukskrivning på grund av stress kostar i genomsnitt 392 000 kr (produktionsfall, sjuklön samt kostnad för vikarier).

Arbetsmiljo_megafon_web,Vad kan man göra om det finns problem på arbetsplatsen?

Vad ska man då göra om man upplever att det finns något i arbetsmiljön som borde förbättras? Det första kan vara att diskutera problemet med sina kollegor, däribland den närmsta chefen.

Om det inte ger något resultat, eller om man känner att man inte vill prata med sin arbetsgrupp om problemen, så kan man alltid vända sig till ett skyddsombud.

Enligt lag så skall arbetsgivarna samverka med skyddsombuden för att få uppnå en bra arbetsmiljö, och ett utsett skyddsombud har möjlighet att lyfta arbetsmiljöproblem till en skyddskommitté och i sista hand till Arbetsmiljöverket.

TJ tipsar

Tips Höj- och sänkbart skrivbord
TJ tipsar så jobbar du rätt framför datorn
Stressavslappningstips

Är du skyddsombud?

Här nedan finns några checklistor från Prevent som kan användas vid exempelvis skyddsronder eller vid annat förebyggande arbetsmiljöarbete.

Checklista om trivsel och arbetsklimat
Checklista om de viktigaste arbetsmiljöfrågorna
Checklista för skyddsrond (Allmän del)
Kommentarer till ovanstående checklista för skyddsrond (Allmän del)
Checklista för Psykosocial arbetsmiljö – ifyllningsbar