Organisation

  • Kongressen är vår högsta beslutande instans och sammanträder vartannat (jämna) år.
  • Förbundskansliet är föreningarnas och FS servicekontor. Där finns våra ombudsmän och kanslister.
  • Föreningarna är basen för vår fackliga verksamhet. En TJ-förening utgörs av samtliga TJ-medlemmar inom ett och samma företag.

Stadgar

TJs Stadgar finner du i nedanstående länk. Stadgarna reviderades på TJ Kongress 2016.