Historik

Från befälsförbund till Saco-förbund, en resa genom 100 år

TJs historia är i mångt och mycket den svenska järnvägens historia. Industrisverige växer fram, järnvägarna byggs ut och Sverige får klockan ställd efter tåget i stället för efter solen.

Under den här dynamiska perioden bildas det som idag är Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ. Statens järnvägar bygger under ledning av starka generaldirektörer upp en stomme av järnvägslinjer i Sverige. Allt från banbygge till biljettförsäljning sker i egen regi.

Chefer och specialister rekryterades från försvaret

Många av dåtidens chefer och specialister rekryterades från försvaret, var man inte militär var man ofta ingenjör. Det här kom att prägla uppbyggnaden av Statens Järnvägar, chefer blev befäl och hierarkin var sträng.

Fusion skapade Sveriges Järnvägars Tjänstemannaförbund, SJTF

För drygt 100 år sedan bildades de fackföreningar som på 1970-talet fusionerade till Sveriges Järnvägars Tjänstemannaförbund, SJTF. Förbundet organiserade chefer, specialister och kvalificerade medarbetare oavsett yrke inom hela dåvarande SJ, vilket var vanligt i den statliga sfären.

Saco var en av fyra huvudorganisationer

Vid den tiden fanns det fyra fackliga huvudorganisationer på den svenska arbetsmarknaden, LO, TCO, SR och Saco. SJTF var anslutet till SR som organiserade förbund med medlemmar inom den statliga sfären. SJ, Posten, UD och Tullen är några exempel.

Personal som ofta anställdes direkt efter studentexamen, fick en omfattande internutbildning men hade sällan en formell akademisk examen.

SJTF anslöts till Saco-Sr

Efter mycket våndor valde SR att fusionera med Saco. Alla förbund följde inte med till Saco. SJTF valde att ansluta sig till Saco eller Saco-Sr, som det kom att heta under många år.

Persontrafik, bussar, godstransporter, järnvägsfärjor, resebyråer, verkstäder, arkitektkontor, banbyggande, tillverkningsindustri, elektrifiering, datorisering, snabbtåg, lastbilar… Ja, överallt hade förbundet medlemmar.

Statens Järnvägar blev SJ och Banverket, förbundet behöll sin dominerande ställning i järnvägssektorn.

Förbundet bytte namn till Saco-förbundet Trafik och Järnväg

När SJ bolagiserades 2001 bytte förbundet såväl namn som organisation, numera är vi organiserade i föreningar och enheter som är anpassade till de olika bolagen där vi har medlemmar.

Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ verkar fortfarande inom transportsektorn och dess infrastruktur, fortfarande som det enskilt största tjänstemannaförbundet i branschen.