Centralorganisation – Saco

Saco – Sveriges akademikers centralorganisation – är den samlande organisationen för fackligt organiserade akademiker. Saco är partipolitiskt obundet och består av 23 självständiga fackförbund.

Vart fjärde år samlas Sacos högsta beslutande organ, kongressen, med 101 ombud från förbunden. Kongressen väljer Sacos styrelse som leder verksamheten. Den består av en ordförande och åtta ledamöter. Sacos ordförande heter Göran Arrius.

Några gånger om året samlas ordförandekonferensen med Saco-förbundens ordföranden. Konferensen fungerar som rådgivare till styrelsen.

På startsidan kan du ta del av en del av TJ samarbete med Saco, Saco Lönesök.

Läs mer på Sacos hemsida