Om TJ

Landets bästa fack till minsta möjliga kostnad

TJ är det naturliga fackförbundet för dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning med administrativ, teknisk eller arbetsledande funktion vid företag med verksamhet inom järnväg eller buss- och sjötrafik. Några företag där vi har medlemmar är Trafikverket, Green Cargo, SJ, Infranord, Jernhusen, MTR, Transdev, Arriva, Nobina och EuroMaint.

TJ är ett litet fackförbund, men det är samtidigt vår styrka. Inget annat förbund ger samma närhet mellan medlemmar, fackligt förtroendevalda och kansliet. Vi kan ge personlig kontakt och personlig service.

Vår målsättning är att ge medlemmarna landets bästa fack till minsta möjliga kostnad.

En av orsakerna till detta är det utmärkta nära medlemsarbete som våra 200 fackliga förtroendevalda utför.

Här hittar du mer om TJs:

– organisation

– värdegrund

– historik

– pressbilder

– centralorganisation – Saco