Lönesamtal

Illustratör: Christina Alvnér

Illustratör: Christina Alvnér

Är det dags för lönesamtal? För att lönesamtalet skall bli så bra som möjligt är det viktigt att du är väl förberedd samt att du är medveten om de lönekriterier som gäller på just din arbetsplats. Här listas några saker som är bra att tänka på innan lönesamtalet.

Utvecklingssamtalet – en viktig grund inför lönesamtalet:
Grunden i löneprocessen är utvecklingssamtalet. Tanken med utvecklingssamtalet är att det skall ge en bra bild av chefens samt arbetsgivarens förväntningar av dig som anställd samt vilka utvecklingsmål som gäller för just dig och din tjänst.  Ett tips inför utvecklingssamtalet är att fundera på hur du vill utvecklas i din yrkesroll: är det något speciellt som du skulle vilja lära dig eller någon arbetsuppgift som du skulle vilja vara ansvarig för? Det är också viktigt att du och din chef går igenom vilka lönekriterier som är viktiga för just din tjänst.

Gå igenom dina insatser under året:
Innan lönesamtalet är det därför viktigt att du tänker igenom vad som sades på utvecklingssamtalet och vilka av dessa mål som du har uppnått under året som gått.  Gå även igenom andra saker som du har gjort, varit ansvarig för eller deltagit i.

Undersök löneläget – använd dig av Saco lönesök:
En svår sak när det gäller löner är att veta vad som är rimligt för just den tjänsten och sektorn som man arbetar inom. Ett hjälpmedel som är tillgängligt är Saco Lönesök, som är en databas med löneuppgifter för bland annat olika yrken, sektorer, utbildning samt erfarenheter. Som medlem i TJ så har du givetvis möjlighet att söka i Saco lönesök, och har du inte inloggningsuppgifter så kontaktar du bara kansliet.

Är det läge för att diskutera andra förmåner?
När det gäller lönesättande samtal så är det lätt att ha fokus enbart på lönen, men tänk även på att det kan vara läge att också diskutera andra förmåner. En extra semesterdag, ökade pensionsavsättningar, flexiblare arbetstider, utbildning och friskvård är exempel på olika förmåner som kan vara aktuella att ta upp på lönesamtalet.

Hjälpmedel
Guide till genomförande av lönesamtal
Checklista förberedelser inför lönesamtalet
Värdera ditt arbete
Länk till Saco Lönesök (kräver inloggningsuppgifter, kontakta kansliet ifall du behöver dessa).