Läge att prata om förmåner?

Lon_formanerAtt i lönesamtalet enas om en extra semesterdag, löneväxling eller möjlighet att på arbetstid gå en utbildning är för många saker som ger mervärde på arbetet. Man skall dock alltid först ta sig en rejäl funderare innan man tackar ja till en förmån.

De flesta förmåner är skattepliktiga, och det är i stort sett endast personalvård och friskvård av ”enklare slag” och som riktar sig till hela personalen som inte beskattas. På Skatteverkets hemsida finns en aktuell förteckning vilka förmåner som är skattefria.

Tänk också på att genom att avstå lön för att istället exempelvis gå en kurs, få en dagstidningsprenumeration betald eller hemstädhjälp så blir löneunderlaget för pension, sjukpenning och föräldrapenning mindre än om du istället hade fått högre lön. Kan kanske kännas som en tråkig och teknisk detalj att fundera på, men det är värt att ta med de aspekterna i beräkningen när man förhandlar.

Här nedan följer en kort ”inspirationslista” för förmåner som man kan fundera på inför lönesamtalet:

Möjlighet till distansarbete:

Skulle ditt livspussel bli enklare om du då och då fick möjlighet att arbeta hemifrån istället för att åka till kontoret varje dag? I så fall, ta upp det till diskussion vid lönesamtalet! Ta även upp om du behöver ytterligare teknisk apparatur för att distansarbete skall gå smidigt. Kanske bättre dator eller VPN-uppkoppling?

Kompetensutveckling:

Studier visar att kontinuerlig kompetensutveckling håller arbetsmotivationen uppe, så om du vill gå en utbildning så fundera först ordentligt hur den nya kompetensen skulle förbättra ditt arbete och ge dig extra motivation.

Privat sjukvårdsförsäkring:

En sjukvårdsförsäkring gör att du snabbt får tillgång till vård, och är ett sätt för din arbetsgivare att hålla nere sjukfrånvaron. Vissa sjukvårdsförsäkringar som är inriktade mot privatfinansierad vård förmånsbeskattas endast för en liten del av premien (varierar från försäkring till försäkring).

Privat sjukvård:

På senare tid har det blivit vanligare att arbetsgivare bekostar vissa operationer och behandlingar, som exempelvis synkorrigeringar eller IVF-behandlingar. Om ingreppen utförs på en privat vårdinrättning så är förmånen inte skattepliktig för dig som är anställd. Kostnaden dras från din lön via ett så kallat bruttolöneavdrag, vilket betyder att kostnaden dras från din lön innan skatt.

Extra semester:

Att få en eller flera semesterdagar extra är inte helt dumt. Tänk på att om du har förhandlat bort din övertidsersättning så skall du ha minst fem semesterdagar för detta.

Länk till Skatteverkets sida om förmåner https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner.4.3a2a542410ab40a421c80001009.html