Rabatt på el

Du som medlem i TJ kan få rabatt på el hos MälarEnergi. Tecka avtal via denna länk: https://www.malarenergi.se/elavtal.

Rabatten fås genom att man anger kampanjkoden SACO. Det behöver anges i informationsraden.