Viktig information rörande a-kassa vid egen uppsägning

Ibland kommer anställda överens med arbetsgivaren om att man säger upp sig från sin anställning i kombination med att man får ett avgångsvederlag från arbetsgivaren. Tidigare har A-kassorna likställt detta med att uppsägningen skett på arbetsgivarens initiativ, vilket lett till en kort karenstid vad  gäller rätten till ersättning från A-kassan.
Enligt en kammarrättsdom nyligen kan a-kassorna inte fortsätta med denna hantering. A-kassorna måste i fortsättningen göra en prövning av om den anställde haft giltiga skäl för att sluta sin anställning. Om så inte är fallet kommer karenstiden vad gäller ersättning från A-kassan att uppgå till 45 ersättningsdagar (motsvarande 9 veckor).

I vissa fall är det giltigt skäl att säga upp sig, exempelvis

  • Om man inte får sin lön utbetald.
  • Om arbetsplatsen flyttar så långt att det är omöjligt att dag- eller veckopendla och att man på grund av familjeskäl och småbarn inte kan flytta med.
  • Om man blir sjuk av sitt arbete och om det är omöjligt med omplacering.
  • Om man blivit mobbad eller trakasserad på arbetet och att man trots insatser inte lyckats komma tillrätta med problemen. Arbetsgivaren ska också sakna möjligheter till omplacering.

Även andra fall kan tänkas men skälen ska alltid styrkas med intyg.

TJs medlemmar uppmanas att alltid kontakta sin lokala företrädare eller någon av oss på förbundskansliet innan man överväger att träffa sådana här överenskommelser med arbetsgivaren.

Björn Karlsson
förbundsdirektör

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *