Ansökan om stipendier/medel ur fonder

För järnvägsanställda och närstående till anställda vid bolag som avknoppats från den tidigare SJ-koncernen finns möjlighet att söka stipendier/bidrag för olika ändamål. Nedan hittar du information om detta. Den som vill söka bidrag kan rekvirera mer information och ansökningsblanketter via mail till kansli@tj.nu eller via Stiftelsen SJ/BV-personalens förmånsfonds hemsida, www.sjbv.se. (OBS ange namn och adress dit ansökningsblanketterna kan postas/mailas)

Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond
Stiftelsen lämnar bidrag till anställd, pensionär eller efterlevande maka/make/-sambo/barn till anställd i/pensionär från järnvägsbolag i Sverige. Bidrag kan sökas för egen eller familjemedlems sjukdom, studier för studerande barn (med förstås barn upp till 18 år) till pensionär eller efterlevande till anställd i/pensionär från järnvägsbolag i Sverige. Ansökan om bidrag kan ske under hela året.

Stiftelsen Nils Varenius fond
Stiftelsen lämnar bidrag till anställd vid järnvägsbolag i Sverige. Ansökan om bidrag för försörjningsplikt eller sjukdom sker under hösten, för 2018 skall ansökan vara stiftelsen till handa senast till den 10 november.
Ansökan om bidrag för studier under 2018 lämnas in under våren 2019.

Stiftelsen Axel Roos fond
Denna stiftelse lämnar ett årligt understöd för anställd som utsatts för olycka vid arbetsplats. Du kan söka understöd om du är:
–    änka eller minderårigt barn efter före detta anställd vid järnvägsbolag i Sverige, som under pågående arbete lidit så svåra kroppsskador att denne avlidit,
–    anställd vid järnvägsbolag i Sverige, som under pågående arbete ådragit sig så svåra kroppsskador att arbetsförmågan har minskat väsentligt.

Stiftelsen greve Adolf von Rosens fond
Stiftelsens ändamål är att bereda understöd åt förare av tåg, som är eller har varit anställda vid järnvägsbolag i Sverige. Du som är förare av tåg kan söka bidrag
–    vid sjukdom som förhindrar arbete fullt ut under en längre tid,
–    för hemmavarande barn under 18 år som har fördyrade kostnader för studier.

Ansökningshandlingar

Blanketterna kan användas till respektive stiftelse för ändamålet studier eller bidrag.

Blanketten kompletteras för sjukdom och försörjningsplikt med

  • anställningsintyg med uppgift om inkomst för anställd i järnvägsbolag/-förvaltning,
  • personbevis,
  • läkarintyg vid ansökan om bidrag för sjukdom.  

Blanketter kompletteras för studier

  • anställningsintyg med uppgift om inkomst för anställd i järnvägsbolag/-förvaltning,
  • personbevis,
  • studieintyg vid ansökan om studiebidrag.  

OBS! Fonderna ersätter inte förlorad arbetsinkomst.

Skicka ifylld blankett till stiftelsen med
post på adress
                                            Karin Nyberg
                                            Eliegatan 5
                                            172 73 Sundbyberg

eller med e-post till karin.nyberg@sjbv.se (OBS, endast PDF-filer)

Vid frågor angående fonderna och sökningsförfarande, kontakta Karin Nyberg på telefon 070 – 762 2901 eller via e-post karin.nyberg@sjbv.se.

Björn Karlsson
förbundsdirektör

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *