Från årsskiftet blir du som är TJ-medlem också medlem i SRAT

Efter flera års utredande från förbundsstyrelsens och kansliets sida beslutade TJs kongress i april i år att TJ ska gå in som medlemsförening med egen ekonomi i SRAT. SRAT är likt TJ hittills, ett av Sacos förbund. Genom detta beslut blir du som TJ-medlem också medlem i SRAT och fortsätter alltså att tillhöra Saco-familjen. För dig som medlem i TJ innebär beslutet inte annat än att du fortsätter betala din medlemsavgift till TJ, men får tillgång till alla de resurser som SRAT förfogar över. Du kommer också ta kunna ta del av betydligt fler medlemsförmåner än vad TJ kunnat erbjuda. Det viktigaste av allt är att du får en oförändrad medlemsavgift men så att säga ”får mer för pengarna”.

Samma men också fler kontaktpersoner
TJs kanslipersonal övergår till att bli anställd av SRAT (förutom förbundsdirektören Björn Karlsson som går i pension i och med övergången). Som medlem blir det även i fortsättningen Stefan Strömqvist, Fredrik Damm och Katarina Lundberg som kommer att vara dina primära kontaktpersoner i TJ-frågor. De kommer dock att på olika sätt att ha back-up från hela SRATs kansli. Förutom TJ-personalen finns inom SRAT ytterligare 19 personer med olika kompetenser till ditt förfogande. Här kan du se vilka personer som idag arbetar på SRATs kansli

Kollektivavtalen
De centrala kollektivavtal där TJ tidigare varit part kommer i fortsättningen att tecknas i SRATs namn men med Stefan och Fredrik som ansvariga för förhandlingarna. Någon omförhandling behövs förstås inte utan de gamla avtalen gäller men med angivande av en ny part i framtiden. De lokala avtal där TJs föreningar varit part kommer att tecknas i SRATs namn men ”genom TJ-föreningen” på de olika bolagen/myndigheterna. Vilka dina lokala företrädare kommer att vara bestäms också i fortsättningen av dig och kamraterna som utgör ”årsmötet” i de olika TJ-föreningarna.

TJs namn och ledning
”Vårt firmanamn” har ju hittills varit ”Saco-förbundet Trafik och Järnväg” men blir i och med årsskiftet kort och gott ”Trafik och Järnväg- TJ”. Vår etablerade TJ-logotype behåller vi naturligtvis. TJ leds som tidigare av en styrelse om tio personer. Ordförande för styrelsen blir från årsskiftet ovan nämnde Stefan Strömqvist. TJ kommer till dess annat beslutas att genomföra kongress vartannat år. Nästa kongress äger rum våren 2020 och det är kongressen som väljer ny styrelse och beslutar om medlemsavgiftens storlek (med möjlighet för styrelsen att mellan kongresserna göra mindre förändringar om det finns behov av detta).

A-kassa, försäkringar, medlemslån m m
Rätt A-kassa för TJ-medlemmar kommer även i fortsättningen att vara AEA, Akademikernas A-kassa. Som medlem behöver du inte göra någonting om du redan är medlem i AEA. Är du inte medlem i AEA – Gå med! Det är viktigt om du skulle bli arbetslös.
Du behöver inte heller oroa dig för vad som händer med de eventuella försäkringar du har i Folksam. SRAT har likt TJ Folksam som partner och har du tidigare tecknat försäkring rullar den på som vanligt. Detsamma gäller också Danske Bank och möjligheten till förmånliga lån.

Bättre skydd vid arbetslöshet
Ersättningstaket för a-kassa är begränsat. Därför får du som medlem i SRAT en Inkomstförsäkring som kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 100.000 kr/månad i sammanlagt 150 ersättningsdagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Med andra ord både en längre ersättningstid och en betydligt högre inkomstgräns än vad vi inom TJ kunnat erbjuda.

Övriga förmåner som SRAT medlem
Här kan du läsa mer om vilka medlemsförmåner du får som yrkesaktiv, student- respektive passiv medlem.

Varför SRAT?
Många goda skäl talar för att vi konsoliderar oss fackligt. Världen, arbetslivet och arbetsmarknaden blir alltmer komplex. TJ har varit en liten organisation med ett litet kansli. Genom samgåendet med SRAT får vi en ökad facklig tyngd, vi knyter till oss kompetenser som tidigare saknats och kanslipersonalen får tryggare anställningar. Genom ”fusionen” fortsätter vi att vara en del av Saco. Mest avgörande är emellertid att Du som medlem får bättre service och bättre förmåner men till en oförändrad kostnad.

Björn Karlsson
Förbundsdirektör

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *