Facklig grundutbildning – Förtroendemannautbildning 1

I början av juni genomförde TJ steg III av vår uppskattade förtroendemannautbildning. I höst börjar vi om och inleder med det första steget. Kursprogrammet ser ut som följer.
Dag 1 (24 oktober)                                 

10.00 Samling
10.15 Presentation av kurs och deltagare
11.00 Grundläggande TJ-kunskap, Saco-federationen
12.15 Lunch
13.00 Den svenska modellen, Kollektiv-anställningsavtalet
14.00 Rast
14.15 Förtroendemannalagen (FML), Din roll
15.15 Eftermiddagsfika
15.45 Medbestämmandelagen (MBL)
18.00 Gemensam middag,

Dag 2 (25 oktober)

(07.00-09.00) Frukost
09.00 Frågor efter dag 1
09.30 Lagen om anställningsskydd (LAS)
10.45 Rast
11.00 Rekrytering, medlemsvård
12.00 Lunch
13.00 Semesterlagen , Ledighetslagarna, Arbetsmiljölagen
14.00 Rast
14.15  Lönebildning
14.45 Avslutande diskussion och utvärdering, fortbildning
15.45 Båten ankommer Stockholm

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som redan är förtroendevald av kollegorna på din arbetsplats. I mån av plats är även du som kanske vill börja arbeta fackligt välkommen att anmäla dig. Den första kursdagen äger rum på fast mark i centrala Stockholm. På kvällen går vi ombord på Birka Cruises båt och genomför därefter den andra kursdagen ombord på båten.

Utbildningen är kostnadsfri.

Du har rätt till ledighet från din arbetsgivare oberoende av om du redan är förtroendevald eller inte. Är du förtroendevald och detta har anmälts till din arbetsgivare har du rätt till bibehållen lön under den tid du deltar i utbildningen.
Vi vill att du anmäler dig till Katarina Lundberg senast den 29 september 2017. Katarina nås på tel 08-14 29 68 eller per e-post katarina.lundberg@tj.nu. Ange redan när du anmäler dig om du har någon matallergi eller liknande.

Björn Karlsson
förbundsdirektör

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *