Viktig information – Segslitna avtalsförhandlingar – Seko varslar om konflikt

Foto: News Øresund – Peter Mulvany

På bägge de avtalsområden där TJ är part (Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur) har förhandlingarna gått i stå. Bägge dessa avtalsområden är s k medarbetaravtal. Kollektivavtalet gäller mellan arbetsgivarorganisationen Almega och fyra respektive fem olika fackförbund.

Seko har på bägge avtalsområdena varslat om stridsåtgärder. Medlare har utsetts och såvitt vi vet har dessa inlett sitt arbete. Medlarna kan med stöd av lag skjuta upp varslade stridsåtgärder i maximalt 14 dagar.

spårtrafikavtalets område kan stridsåtgärderna, om inte medlarna skjuter upp desamma, inledas tidigast fredagen den 12 maj kl 14.00. Vidare har varslats om upptrappade stridsåtgärder fr o m tisdagen den 16 maj kl 03.00 och ytterligare åtgärder fr o m fredagen den  19 maj kl 03.00.

Fr o m 12 maj handlar det huvudsakligen om total arbetsnedläggelse och blockad, övertids- och mertidsblockad samt nyanställningsblockad för Sekos medlemmar (komfortoperatörer, depåoperatörer, fordonsvårdare, tågstädare, lokalvårdare och klottersanerare) vid SJ AB, Hagalund, ISS Facility, Hagalund, Sodexo AB,. Hagalund samt MTR Tunnelbanan, Stockholm.

Fr o m den 16 maj handlar det om samma stridsåtgärder för lokförare vid SJ Götalandståg AB, för lokförare, bangårdspersonal och växlare vid Green Cargo AB, Luleå samt för alla Sekos medlemmar vid Emtrain AB, Älvsjö
Fr o m den 19 maj, samma stridsåtgärder  för bangårdspersonal och växlare vid Baneservice AB, Skandiahamnen, Göteborg, samt alla tågvärdar inom Transdev Sverige AB, Malmö och MTR Pendeltågen AB, Stockholm.

Järnvägsinfrastrukturavtalets område kan stridsåtgärderna, om medlarna inte skjuter upp dem, inledas tidigast onsdagen den 17 maj kl 12.00. Vidare har varslats om upptrappade stridsåtgärder fr o m måndagen de 22 maj kl 06.00.

Fr o m den 17 maj handlar det om övertidsblockad, nyanställningsblockad samt blockad av inhyrning av personal vid alla företag inom avtalsområdet. Därutöver handlar det om total arbetsnedläggelse för alla Seko-medlemmar inom Infranord Components, Nässjö, och alla maskintekniker och besiktningsmän inom hela Infranord AB. I samma bolag gäller blockad av alla arbetsuppgifter som huvudtillsyningsman och byggtrafikledare samt blockad av ”nya tjänsteresor utanför Sverige.

Fr o m den 22 maj blockad av allt arbete avseende drift och underhåll samt felavhjälpning (undantag för vissa akutinsatser) inom Infranord AB, Hallsberg rbg, Södra Malmbanan/Haparandabanan (vissa bandelar), Stambanan (vissa bandelar). För hela bolaget nattarbetsförbud (med visst undantag för akutinsatser).

Vad gäller för TJs medlemmar?
Medlemmar i TJ får inte utföra arbete som skulle ha utförts av Seko-medlemmar i konflikt. TJ-medlemmar ska hålla sig neutrala och fortsätta utföra sina egna arbetsuppgifter som vanligt. Du ska inte ta över andras uppgifter eller arbeta på ett sätt som inte är normalt för dig.

Känner du dig tveksam ska du i första hand vända dig till TJs kansli för rådgivning.

Ännu vet vi inte om det kommer att bryta ut någon konflikt. Möjligen kan medlarna bilägga tvistefrågorna. Vi återkommer med ny information allteftersom saker och ting utvecklas.

I avvaktan på att tvistefrågorna mellan Almega och Seko får en lösning pågår heller inga förhandlingar för TJs del.

Björn Karlsson
förbundsdirektör

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *